Certyfikaty

  cert-wsponlicencja2komisja

zarz pos    wycena

500   400

komisjak pośredników  kwalifikowany zarządca medal-900